تعداد مقالات: 18
1. بررسی تطبیقی معانی، مصادیق و روش عفو و غفران در قرآن کریم و اناجیل اربعه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-24

محسن توحیدی فر؛ دادخدا خدایار؛ خلیل حکیمی فر


4. بررسی مفهوم سروش در متون اوستایی و پهلوی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 25-40

میترا آقامحمدحسنی؛ فاطمه لاجوردی


5. سیر تطور طریقت اویسیه از گذشته تا امروز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-42

سیده فاطمه زارع حسینی؛ هانیه غلامی


7. پیوند توأمان هنر موسیقی و شعر در آفرینش

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 41-60

رامین کشاورز؛ محب علی آبسالان


8. مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم در غزلیات شاه نعمت الله ولی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-64

محمدرضا حیدری


9. تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-68

سید رحیم خوب بین خوش نظر؛ محب علی آبسالان؛ الهام عریانیان چعبی


12. نگاهی انتقادی به تعالیم و تجربه‌های عرفانی مکتب کاستاندا (با محوریت کتاب «قدرت سکوت»)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-88

محمد ابراهیم مالمیر؛ فاطمه کولیوند


13. سیر و سلوک روحانی با نظر بر تفسیر بیان السعاده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 83-98

اعظم حصیرچی؛ نوری سادات شاهنگیان


14. معرفت شناسی مکتب فلسفی یوگاچاره

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-108

یوسف جعفرزاده؛ علی صادقی شهیر


15. اندیشة رهایی در سنت‌های دینی پیشا-اسلامی خراسان و تاثیر آن بر تصوف خراسان

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

سجاد واعظی منفرد؛ محمد نصیری؛ سید محمد راستگوفر


16. مقایسه عشق و محبت عرفانیِ بایزید و جنید بر اساس نظریه هرمنوتیک گادامر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 99-120

مریم شعبانزاده؛ سمیه دریا نورد


17. همدلان ناهمزبان ( خداشناسی و سعادت در نگاه عرفانی حافظ و سنت اگوستین)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-132

مریم شعبانزاده؛ نازنین دهقانزاده


شماره‌های پیشین نشریه