کلیدواژه‌ها = عرفان اسلامی
تعداد مقالات: 2
2. همدلان ناهمزبان ( خداشناسی و سعادت در نگاه عرفانی حافظ و سنت اگوستین)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-132

مریم شعبانزاده؛ نازنین دهقانزاده