کلیدواژه‌ها = عرفان
بازشناسی تطبیقی پردازش اشاری تفاسیر عارفان در تفسیر روح المعانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 17-40

10.22111/jrm.2024.47473.1154

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری؛ فردین جمشیدی مهر


بررسی پیوند میان دین و عرفان و تصوف در سده ی سوم هجری

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.22111/jrm.2021.6817

عظیم جبّاره ناصرو؛ اسحاق آسوده


بررسی نگاه عرفانی به طبیعت در شعر سهراب سپهری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-24

10.22111/jrm.2020.5956

حسنیه نخعی؛ مریم شعبانزاده


اندیشة رهایی در سنت‌های دینی پیشا-اسلامی خراسان و تاثیر آن بر تصوف خراسان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 89-112

10.22111/jrm.2019.4954

سجاد واعظی منفرد؛ محمد نصیری؛ سید محمد راستگو فر


پیوند توأمان هنر موسیقی و شعر در آفرینش

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 43-62

10.22111/jrm.2017.3977

رامین کشاورز؛ محب علی آبسالان