بررسی تطبیقی معانی، مصادیق و روش عفو و غفران در قرآن کریم و اناجیل اربعه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 1-26

10.22111/jrm.2018.3974

محسن توحیدی فر؛ دادخدا خدایار؛ خلیل حکیمی فر


آیین زرتشت: جهانی یا قومی؟

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-18

10.22111/jrm.2021.6438

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


بازجست نقش پرسش و چگونگی حلّ مسائل زندگی از دیدگاه مولوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-22

10.22111/jrm.2023.7576

علی فتح الهی؛ سوسن اسمعیلی اشرف آبادی؛ یاسین فتح الهی


اعتقاد به تقدیر الهی و نسبت آن با جهاد، توکل، صبر و رضا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-16

10.22111/jrm.2024.46761.1142

یوسف جعفرزاده؛ نصراله امین کلیبر


بازشناسی تطبیقی پردازش اشاری تفاسیر عارفان در تفسیر روح المعانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 17-40

10.22111/jrm.2024.47473.1154

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری؛ فردین جمشیدی مهر


سیر تطور طریقت اویسیه از گذشته تا امروز

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 21-42

10.22111/jrm.2019.4533

سیده فاطمه زارع حسینی؛ هانیه غلامی


بررسی مفهوم سروش در متون اوستایی و پهلوی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 27-42

10.22111/jrm.2017.3972

میترا آقامحمدحسنی؛ فاطمه لاجوردی


بررسی اندیشه عرفانی ولایت و مفاهیم وابسته به آن از دیدگاه مکتب بریلویه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 41-67

10.22111/jrm.2024.47379.1156

نسرین پورمعینی؛ علی فتح الهی؛ کیومرث چراغی


پیوند توأمان هنر موسیقی و شعر در آفرینش

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 43-62

10.22111/jrm.2017.3977

رامین کشاورز؛ محب علی آبسالان


تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 45-68

10.22111/jrm.2019.5068

سید رحیم خوب بین خوش نظر؛ محب علی آبسالان؛ الهام عریانیان چعبی


تحلیل روانکاوی دین در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-86

10.22111/jrm.2019.5533

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان