دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده و از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌های جدیدِ  خود در حوزۀ ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند و بدین وسیله، دین خود را به جامعه و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

توجه: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب، تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب، همتا یاب و سمیم نور بررسی خواهد شد.

 

duplichecker      همیاب                 

 

 
شماره جاری: دوره 4، شماره 4، بهار و تابستان 1398 

4. تحلیل روانکاوی دین در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

صفحه 65-86

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان


6. مطالعه‌ی تطبیقی حقوق ناشی از طلاقِ همسر در ادیان ابراهیمی

صفحه 105-122

محمدرضا کیخا؛ خلیل حکیمی فر؛ مطهره عبادی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی
2676-5195

بانک ها و نمایه نامه ها