مجله «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» دوفصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه‌های عرفان، ادبیات عرفانی و تصوف، مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان، تاریخ ادیان، دین‌پژوهی و رویکردهای آن، دین و اخلاق، دین و اسطوره، عرفان و جامعه، عرفان و اسطوره است. مقالات ارسالی بایستی مسئله‌محور بوده و برگرفته از نتایج پژوهشی اصیل و بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های اصیل و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ ادیان، عرفان، دین‌شناسی و الهیات را در معرض مطالعه، قضاوت و داوری مخاطبان و خوانندگان خود بگذارد تا بستر مناسبی را برای تحول و هم‌افزایی علوم دینی و به ویژه ادیان و عرفان فراهم نماید.

 

توجه: مشابهت یابی فقط از طریق سامانه ایرانداک صورت گیرد و مدرک آن بارگزاری شود.


مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه ب گردید

درباره نشریه:

عنوان نشریه: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان انگلیسی نشریه: Studies in Comparative Religion and Mysticism

گروه علمی (موضوعی): علوم انسانی.

زیر گروه:  ادیان، مذاهب و عرفان.

حوزه‌های موضوعی نشریه: ادیان | عرفان | مذاهب | ادب‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی | ت‍اری‍خ‌ ادی‍ان | دین‌پژوهی.

رتبه ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: سال 1401، رتبه ب

مدیر مسئول: دکتر خلیل حکیمی‌فر

سردبیر: دکتر قربان علمی

دبیر تخصصی: دکتر محبعلی آبسالان | دکتر سجاد واعظی.

کارشناس نشریه: مرضیه پودینه

تاریخ آغاز اعتبار: از دوره دوم، شماره 2 سال  1401

نوع داوری: دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حدود 10 روز

میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقالات: 4 تا 6 ماه، حداقل دو داور 

درصد پذیرش مقالات: 20 درصد

فاصله انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده و منابع به انگلیسی)                  

نوع نشریه: نشریه علمی 

نوع مقالات: پژوهشی 

نوع انتشار:  الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپای الکترونیکی: 26765195

شیوه استناددهی: شیوه‌نامه  APA

تلفن:   05431136703| زمان تماس ساعت 9 صبح تا 3 عصر.

رایانامه دانشگاهی نشریه: jrm@usb.ac.ir

جیمیل پشتیبان نشریه: scrmjournal@gmail.com

آدرس وبگاه نشریه: https://jrm.usb.ac.ir

هزینه داوری مقاله:  200 هزار تومان

هزینه پذیرش نهایی و انتشار:  دارد (بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ 400 هزار تومان جهت هزینه‌های چاپ واریز گردد؛ و در سامانه نشریه بارگذاری نماید. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 2177362604004 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه با کد شناسه: 00101200000000044 به نام حساب درآمدهای جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود).

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

نوع دسترسی: دسترسی آزاد به مقالات نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» بر اساس  مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC)

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ): نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: بر اساس قرارداد با شرکت  سیناوب تمامی مقالات ارسالی به نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به نشریه ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل و نامه ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

*************************************************************

duplichecker      همیاب                 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، اسفند 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان