مجله «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» دوفصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه‌های عرفان، ادبیات عرفانی و تصوف، مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان، تاریخ ادیان، دین‌پژوهی و رویکردهای آن، دین و اخلاق، دین و اسطوره، عرفان و جامعه، عرفان و اسطوره است. مقالات ارسالی بایستی مسئله‌محور بوده و برگرفته از نتایج پژوهشی اصیل و بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های اصیل و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ ادیان، عرفان، دین‌شناسی و الهیات را در معرض مطالعه، قضاوت و داوری مخاطبان و خوانندگان خود بگذارد تا بستر مناسبی را برای تحول و هم‌افزایی علوم دینی و به ویژه ادیان و عرفان فراهم نماید.


مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه ب گردید

درباره نشریه:

عنوان نشریه: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان انگلیسی نشریه: Studies in Comparative Religion and Mysticism

گروه علمی (موضوعی): علوم انسانی.

زیر گروه:  ادیان، مذاهب و عرفان.

حوزه‌های موضوعی نشریه: ادیان | عرفان | مذاهب | ادب‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی | ت‍اری‍خ‌ ادی‍ان | دین‌پژوهی.

رتبه ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: سال 1401، رتبه ب

مدیر مسئول: دکتر خلیل حکیمی‌فر

سردبیر: دکتر قربان علمی

دبیر تخصصی: دکتر محبعلی آبسالان | دکتر سجاد واعظی.

کارشناس نشریه: مرضیه پودینه

تاریخ آغاز اعتبار: از دوره دوم، شماره 2 سال  1401

نوع داوری: دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حدود 10 روز

میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقالات: 4 تا 6 ماه، حداقل دو داور 

درصد پذیرش مقالات: 20 درصد

فاصله انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده و منابع به انگلیسی)                  

نوع نشریه: نشریه علمی 

نوع مقالات: پژوهشی 

نوع انتشار:  الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپای الکترونیکی: 26765195

شیوه استناددهی: شیوه‌نامه  APA

تلفن:   05431136703| زمان تماس ساعت 9 صبح تا 3 عصر.

رایانامه دانشگاهی نشریه: jrm@usb.ac.ir

جیمیل پشتیبان نشریه: scrmjournal@gmail.com

آدرس وبگاه نشریه: https://jrm.usb.ac.ir

هزینه داوری مقاله:  200 هزار تومان

هزینه پذیرش نهایی و انتشار:  دارد (بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ 400 هزار تومان جهت هزینه‌های چاپ واریز گردد؛ و در سامانه نشریه بارگذاری نماید. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 2177362604004 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه با کد شناسه: 00101200000000044 به نام حساب درآمدهای جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود).

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

نوع دسترسی: دسترسی آزاد به مقالات نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» بر اساس  مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC)

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ): نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: بر اساس قرارداد با شرکت  سیناوب تمامی مقالات ارسالی به نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به نشریه ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل و نامه ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

******************************************************

duplichecker      همیاب                 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، شهریور 1402 

بررسی تطبیقی سنت ازدواج در شریعت یهود و روایات شیعه امامیه

صفحه 89-110

10.22111/jrm.2023.45217.1119

محسن کبیری راد؛ نفیسه علی پور؛ احسان یاربی؛ سیدابوالقاسم حسینی زیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان