دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده و از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌های جدیدِ  خود در حوزۀ ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند و بدین وسیله، دین خود را به جامعه و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

توجه: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب، تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب، همتا یاب و سمیم نور بررسی خواهد شد.

 

duplichecker      همیاب                 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

3. پی جویی و روشنگری اندیشه رهایی در سخنان پیران خراسان

صفحه 47-73

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگو فر؛ محمد نصیری؛ محب علی آبسالان


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان